Nové informácie pre pacientov

Smernica o ochrane osobných údajov

Smernica č. 2/2018 Sp. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

GDPR - Poučenie o ochrane osobných údajov

GDPR - Poučenie o ochrane osobných údajov
Poučenie o právach dotknutej osoby Prevádzkovateľ: Obchodné meno Hont Medik...

Smernica o pravidlách objednávania pacientov

SMERNICA O PRAVIDLÁCH OBJEDNÁVANIA PACIENTOV z 19. apríla 2017 č. 180/2017 - E4 1. Na jeden pracovný deň možno objednať najviac 30 pacientov. 2. Na čakaciu...

anibline

BEZPLATNOSŤ PLATENÁ.

    Naša vlasť sa pýši princípom sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Máme síce ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale podľa Ústavného súdu „bezplatne nie je zadarmo“.

    Okrem zdravého rozumu našťastie aj  Slovník slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied je iného názoru, než náš najvyšší rozhodca Ústavný súd.

    Podľa Slovníka Slovenského jazyka „bezplatný“ znamená „konaný, poskytovaný bez platenia“ a na dôvažok ako prvý príklad nasleduje v tomto slovníku „ bezplatné ošetrenie (liečenie)“. Pre Synonymický slovník slovenského jazyka (a aj pre zdravý rozum) je príslovka „bezplatne“ významovo totožná  s pojmami „bez odmeny, bez honoráru, zadarmo“.

    Tu ide o vážnejšiu vec, než o debatu, či poplatky áno, alebo nie! Tu ide o popretie základného ľudského práva spôsobom krkolomným a priečiacim sa aj spisovnému štátnemu jazyku! Pokiaľ sa nezmení Ústava SR a nemá nastať Babylonský jazykový chaos, tak "bezplatný" je raz a navždy aj "zadarmo"! A diskusie tu mali dávno skončiť. Akákoľvek iná cesta, než zmena Ústavy SR a následne až potom rozhodnutie o poplatkoch je cestou priamo do pekla.

    V štáte, kde Ústava SR je iba slávnostne nosená a predvádzaná, nie však reálne vnímaná ako zmluva nás všetkých o demokratickom systéme našej vlasti, nebude si môcť byť nik istý ničím. 

    Na margo tohto súdneho rozhodnutia - čo tak prikázať daným ústavným sudcom, aby rok pracovali „bezplatne“ (bez platu). Nemusia mať žiadne obavy, ak si stoja za tým, čo svojim rozsudkom potvrdili. Lebo hoci "bezplatne", nebude to "zadarmo"...

anibline

PRELOM HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

"Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre mravnú bieduMravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty ani kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k ich práci a ku verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.".

Tomáš Baťa, 1932

anibline

Firemné info

UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016

Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto webovom odkaze: UZ ZL   Nová...

Účtovná závierka za rok 2017

Účtovná závierka za rok 2017
Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 20.3.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Predmetnú ÚZ je možné nájsť v registri ÚZ na...

Kalendár

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER
12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných svojmu namáhavému...

10. september - deň prevencie samovrážd

Svetový deň prevencie samovrážd. Ak uvažuješ o zabití sa, zostaň živý. Samovražde sa dá predchádzať.

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby

Demencia a Alzheimerova choroba: čas od slov ku skutkom. Témou číslo jedna pre Svetový deň Alzheimerovej...

1. október - firemné výročie

Výročie zahájenia poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a prevádzkovania...