Nové informácie pre pacientov

Online objednávací systém

Online objednávací systém
Kliknite na nasledujúci odkaz a môžete sa objednať online. Zadajte prosím aj číslo Vášho mobilného telefónu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade neplánovaného zrušenia termínu vyšetrenia.   OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM:

Smernica o ochrane osobných údajov

Smernica o ochrane osobných údajov
Smernica č. 2/2018 Sp. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

GDPR - Poučenie o ochrane osobných údajov

GDPR - Poučenie o ochrane osobných údajov
Poučenie o právach dotknutej osoby Prevádzkovateľ: Obchodné meno Hont Medik s.r.o. Sídlo: Malinovského 873/7, 963 01 Krupina IČO: 36622371 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 8812/S. Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom...

Smernica o pravidlách objednávania pacientov

Smernica o pravidlách objednávania pacientov
SMERNICA O PRAVIDLÁCH OBJEDNÁVANIA PACIENTOV z 19. apríla 2017 č. 180/2017 - E4 1. Na jeden pracovný deň možno objednať najviac 30 pacientov. 2. Na čakaciu listinu sa môže okrem toho zapísať max. ďalších 8 pacientov, a to do 10:00 hod.; táto listina sa nachádza v čakárni ambulancie. 3. Pacient, ktorý sa na vyšetrenie dostaví v iný deň, než na ktorý bol objednaný, má nárok iba na predpísanie liekov, pričom sa môže objednať na nový termín vyšetrenia. 4. Pacient, ktorý sa zapíše na čakaciu...

Firemné info

UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016

Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto...

Účtovná závierka za rok 2017

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 20.3.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Predmetnú...

Kalendár

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne...

10. september - deň prevencie samovrážd

Svetový deň prevencie samovrážd. Ak uvažuješ o zabití sa, zostaň živý. Samovražde sa...

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby

Demencia a Alzheimerova choroba: čas od slov ku skutkom. Témou číslo jedna...