Nové informácie pre pacientov

Ečasenka - služba pre pacientov - povinná od 1.3.2019

Nová služba "ečsenka" platí od 1.3.2019 pre každého pacienta, ktorý sa chce objednať na vyšetrenie alebo kontrolné...

Smernica o objednávaní pacientov

3/2019 Sp. SMERNICA z 27. februára 2019 o objednávaní pacientov na...

Smernica o ochrane osobných údajov

Smernica č. 2/2018 Sp. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia spoločnosti Hont Medik...

GDPR - Poučenie o ochrane osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby Prevádzkovateľ: Obchodné meno Hont Medik...

Firemné info

UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016

Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto...

Účtovná závierka za rok 2017

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 20.3.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Predmetnú...

Kalendár

12. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne...

10. september - deň prevencie samovrážd

Svetový deň prevencie samovrážd. Ak uvažuješ o zabití sa, zostaň živý. Samovražde sa...

21. september = Svetový deň Alzheimerovej choroby

Demencia a Alzheimerova choroba: čas od slov ku skutkom. Témou číslo jedna...