Zastupovanie od 28.07.2014 do 10.08.2014

V súlade s ustanovením § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamujeme, že na základe dohody zabezpečuje zastupovanie tunajšej ambulancie v rozsahu povolenia počas našej dočasnej neprítomnosti v čase od 28. júla 2014 do 10. augusta 2014 (vrátane - čerpanie dovolenky):

  • LIBENTER s.r.o.

       MUDr. Kvetoslav MORAVČÍK
       PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
       Kozáčeka 2182/11
       960 01 ZVOLEN

       Telefón: 045/321 99 54

Zverejnené: 17. júl 2014