Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Účel

Spravodajca Hont Medik s.r.o. je webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. určeným na vyhlasovanie (zverejňovanie) základných právnych dokumentov, vnútorných normatívnych právnych aktov spoločnosti Hont Medik s.r.o., vymedzených rozhodnutí jej orgánov a niektorých ďalších...

Webové sídlo

Webové sídlo Spravodajcu Hont Medik s.r.o.