Na webe obchodného vedenia

Rok 2011

Návrh finančného limitu pracovných ciest na rok 2012 Prerozdelenie financií na pracovné cesty na rok 2012 (návrh) Pracovný návrh rokovacieho poriadku obchodného vedenia