Zakladateľská listina, stanovy a pracovný poriadok

Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Písomné rozhodnutie č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Pracovný poriadok

Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

anibline

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

 

anibline