Rok 2012

2. mimoriadne valné zhromaždenie; 21. september 2012

2. mimoriadne valné zhromaždenie; 21. september 2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov   OV 134/2012                        ...

Odkaz na osobitné webové sídlo - VALNÉ ZHROMAŽDENIE Hont Medik s.r.o.