MINISTER IVAN UHLIARIK

A KAPITÁN EDWARD JOHN SMITH.

(Paralely a protiklady.)

Kpt. E. J. Smith: od 13.roku života až do svojej smrti verný profesii námorníka. Ako 30 ročný sa pridal k lodnej spoločnosti „White Star Line“ na poste 4.dôstojníka na lodi Celtic. Ako 38 ročný získal certifikát "Extra Master" a pripojil sa ku Kráľovskému námorníctvu ako poručík, od tej doby bol povolaný do vojny.

Minister I. Uhliarik: štúdium medicíny ukončil na Karlovej Univerzite. Hoci to tušíme, nik, okrem neho nemôže prehlásiť, prečo už ako 28 ročný (3 roky od získania VŠ diplomu) medicínu natrvalo opúšťa a vrhá sa do lukratívneho biznisu farmaceutických gigantov. Do 35 rokov veku: marketingový manažér vo farmaceutickej firme Pfizer Inc.  Do 37 rokov veku riaditeľ divízie gigantu Sanofi Aventis. Do 38 rokov veku (teda vo veku, kedy sa kpt. E. J. Smith pripojil ku Kráľovskému námorníctvu) riaditeľ farma firmy - spoločnosti Bristol Myers Squibb pre SR (japonsko-európska korporácia). Do 41.roku veku:  generálny riaditeľ pre ČR a SR vo farma firme Ozone Laboratories, s. r. o. 

Kpt. E. J. Smith: 10.apríla 1912 (vo veku 62 rokov) sa o 07:30 hod. dostavil ako komodor na palubu lode Titanic. Na jeho rozkaz Titanic o 12:14 zahájil plavbu do New Yorku. Len čo sa loď rozbehla, takmer sa zrazila s inou loďou. Rýchly zákrok kpt. Smitha zabránil predčasnému ukončeniu prvej plavby Titanicu. Neskôr to bolo považované za nie šťastné znamenie.

Minister I. Uhliarik: ujal sa velenia „lode zdravotníctva“ SR dňa 9.júla 2010 (ako 42 ročný). Hodinu presne nepoznám. Pustil sa do boja proti práve tým farmaceutickým gigantom, na výplatnej listine ktorých sa nachádzal. Teraz v mene všemocných zdravotných poisťovní.

Kpt. E. J. Smith: napriek varovaniam o ľadovcoch plával aj na základe tlaku riaditeľa spoločnosti White Star Line (majiteľa Titaniku, J. B. Ismaya) plnou parou vpred. 14.apríla 1912 o 23:45 hod. Titanik narazil do ľadovca a za 2 hod. a 40 minút sa potopil. Zahynulo vyše 1523 ľudí. Kpt. Smith bol jedným z nich.

Minister I. Uhliarik: napriek varovaniam orgánov Európskej únie pochodiacich ešte z čias jeho neslávneho predchodcu R. Zajaca o dlhodobej neudržateľnosti stáleho znižovania verejných výdavkov do zdravotníctva v SR na úkor záťaže občanov presadil zisk zdravotných poisťovní. Napriek skutočnosti, že jedna zo slovenských súkromných zdravotných poisťovní, a.s.  prehrala medzinárodnú arbitráž vedenú proti SR práve vo veci jej domáhania sa zisku. „Loď zdravotníctva“ SR minister I. Uhliarik naďalej udržuje v stanovenom kurze a plnou parou vpred. Pod koho tlakom, a či iba tak (zo špásu), ani sám Pán Boh nevie.

Kpt. Smith: bol povolaný v roku 1899 do Juhoafrickej vojny, za statočnosť dostal vyznamenanie od kráľa Eduarda VII.. Správnosť ocenenia jeho statočnosti osvedčil aj na palube lode Titanik. Statočný kapitán potápajúcu sa loď neopustil. Potopil sa spolu s ňou. V ľadových vodách Atlantického oceánu. Má v Anglicku (v meste Lichfield) čestnú sochu.

Minister I. Uhliarik: zatiaľ nemá žiadnu medailu. A ani sochu.

© 9.júl 2011, Vladimír Hacek

Príspevok vznikol presne rok po tom, ako sa velenia „lode zdravotníctva SR“ ujal minister I. Uhliarik.