S tragicky zosnulými profesorom Vladimírom Novotným a jeho manželkou Alexandrou sa do bratislavského krematória prišli dňa 23. apríla 2012 - v deň, ktorý mal byť výročím ich svatby, rozlúčiť stovky kolegov, priateľov a známych z celého Slovenska. Počet automobilov vytvoril dopravnú zápchu na odbočke od krematória. Menom lekárskej fakulty, Univerzity Komenského, priateľov, spolupracovníkov Ing. Alexandry Novotnej vzdali poslednú česť obom zosnulým významní kolegovia jednak univerzitnej akademickej obce, jednak riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, za priateľov sa obom zosnulým poklonil Prof. PhDr. Andrej Heretik, PhD., prítomní boli desiatky riaditeľov psychiatrických zariadení z celého Slovenska, primárov oddelení, ale aj radových psychiatrov a ambulantných psychiatrov. Sálou bratislavského krematória sa rozozneli tóny piesní, ktoré obaja zosnulí obľubovali. Okrem iného pieseň Leonadra Cohena Hallelujah, skladba Hej Jude od Beatles a mnohé iné.

Dôstojnej rozlúčky sa zúčastnil za Slovenskú lekársku komoru MUDr. Vladimír Balogh, poradca prezidenta Slovenskej lekárskej komory.

Za tunajšie zdravotnícke zariadenie sa na poslednej ceste bol s profesorom Novotným rozlúčiť Vladimír Hacek, MUDr.

Posledná rozlúčka sa uskutočnila

23. apríla 2012 v bratislavskom krematóriu.

Podcasting - Frank Sinatra: My Way, Studio album by Frank Sinatra; © 1969

Webová linka na sídlo Univerzitnej nemocnice Bratislava - UNB.

Publikované: 19. apríl 2012
Aktualizované: 24. apríl 2012