RSDr. titul bol zrušený v roku 1990

RSDr. Merka vo vedení Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen

RSDr. Merka vo vedení Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen
V Krupine 27. júl 2010  Vážené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  vážená Kancelária ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, dovoľte mi položiť Vám otázku, či je Vám známe, že v Sociálnej poisťovni, pobočka Zvolen, pôsobí pán (myslím, že vo funkcii zástupcu riaditeľa pobočky), používajúci na menovke na svojich dverách titul "RSDr.". Pokiaľ sa nemýlim, volá sa Merka a podľa toho, že si tento titul smelo uvádza na dverách kancelárie, sa domnievam, že sa považuje za vysokoškolsky vzdelaného človeka.   Je tento titul, ktorý bol udeľovaný podľa Vyhlášky č.39/1967 Zb. Rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a podľa uznesenia ÚV KSČ z 5. októbra 1966 o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorí vykonávajú predpísanú rigoróznu skúšku v týchto vedných odboroch:...

Stanovisko Ministerstva školstva SR k používaniu titulu "rodnej strany doktor" (RSDr.)

Stanovisko Ministerstva školstva SR k používaniu titulu "rodnej strany doktor" (RSDr.)
Na podnet o oprávnení používať titul získaný absolvovaním Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa RSDr. (ľudovo nazývaný aj "rozhodnutím strany doktor" alebo česky "rychlo, snadno doktorem") po roku 1990 sme obdržali odpoveď Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Kto to pochopíte, prosím, vysvetlite nám to, lebo odpoveď znie: "aj áno, aj nie".