Produkty

Bezplatná zdravotná starostlivosť

Bezplatná zdravotná starostlivosť
Poskytuje sa občanom SR a za podmienok ustanovených nariadeniami a smernicami Európskej únie aj občanom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Zdravotná starostlivosť uhrádzaná zdravotnými poisťovňami zahŕňa: Komplexné a podrobné psychiatrické vyšetrenia.  Odobratie anamnézy (rodinná, osobná, lieková, alergická, anamnéza konzumácie alkoholu a návykových látok, sociálna anamnéza). Orientačné neurologické vyšetrenie. Diferenciálna diagnostika a diagnostický proces v súlade s platnými štandardami a na základe medicíny založenej na dôkazoch (Evidence based medicine). Návrh liečebného plánu a dohoda s pacientom na liečebnom postupe. Odoslanie na potrebné laboratórne, prístrojové alebo iné odborné vyšetrenia. Zisťovanie anamnézy (histórie vývoja ochorenia) od príbuzných alebo iných k pacientovi vzťahovo významných osôb. Poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou...

Zoznam klinických štúdií liekov - skúšajúci MUDr. Vladimír Hacek

Zoznam klinických štúdií liekov - skúšajúci MUDr. Vladimír Hacek
1. Escitalopram in the Long-Term Treatment of Major Depressive Disorder in Elderly Patients (2005 - 2006) The primary aim was to investigate the long-term safety and tolerability of escitalopram (10 or 20 mg/day) treatment of elderly patients suffering from major depressive disorder. The secondary aim was to examine response to treatment, as measured by change in the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) total score from study entry to each visit, using observed cases. 2. A randomised, 6-week, multicentre, open-label, rater-blinded parallel-group study comparing Quetiapine extended release monotherapy and augmentation with Lithium augmentation in patients with treatment resistant depression (2008 - 2009) Kód štúdie: D1443L00044, RUBY, 2008-000908-91 Žiadateľ: AstraZeneca AB, o.z., 811 08 Bratislava, Lazaretská 8 The primary objective of the study is to evaluate the efficacy of Quetiapine extended release (XR) in combination with an selective serotonin reuptake...