Produkty

Bezplatná zdravotná starostlivosť

Bezplatná zdravotná starostlivosť
Poskytuje sa občanom SR a za podmienok ustanovených nariadeniami a smernicami Európskej únie aj občanom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Zdravotná starostlivosť uhrádzaná zdravotnými poisťovňami zahŕňa: Komplexné a podrobné psychiatrické vyšetrenia.  Odobratie anamnézy (rodinná, osobná, lieková, alergická, anamnéza konzumácie alkoholu a návykových látok, sociálna anamnéza). Orientačné neurologické vyšetrenie. Diferenciálna diagnostika a diagnostický proces v súlade s platnými štandardami a na základe medicíny založenej na dôkazoch (Evidence based medicine). Návrh liečebného plánu a dohoda s pacientom na liečebnom postupe. Odoslanie na potrebné laboratórne, prístrojové alebo iné odborné vyšetrenia. Zisťovanie anamnézy (histórie vývoja ochorenia) od príbuzných alebo iných k...

Zoznam klinických štúdií liekov schválených ŠÚKL v roku 2008.

Zoznam klinických štúdií liekov schválených ŠÚKL v roku 2008.
1. A randomised, 6-week, multicentre, open-label, rater-blinded parallel-group study comparing Quetiapine extended release monotherapy and augmentation with Lithium augmentation in patients with treatment resistant depression Kód štúdie: D1443L00044, RUBY, 2008-000908-91 Žiadateľ: AstraZeneca AB, o.z., 811 08 Bratislava, Lazaretská 8 Centrá: 1. Liptovská NsP, Psychiatrické oddelenie, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, MUDr. Zuzana Janíková 2. MUDr. Naďa Kuriačková, s.r.o., Námestie Hrdinov 13, Psychiatrická ambulancia, 934 01 Levice, MUDr. Naďa Kuriačková 3. NsP Žilina, Psychiatrické oddelenie, 010 09 Žilina - Bytčica, MUDr. Dagmar Štrocholcová 4. FNsP Ružinov, Ružinovská 6, Psychiatrická klinika SZU, 826 06 Bratislava 29, MUDr. Lívia Vavrušová 5. NsP sv. Barbory, Špitálska 1, Psychiatrické oddelenie, 048 01 Rožňava, MUDr. Jana...

anibline

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

anibline