Zoznam klinických štúdií liekov schválených ŠÚKL v roku 2008.

Zoznam klinických štúdií liekov schválených ŠÚKL v roku 2008.

1. A randomised, 6-week, multicentre, open-label, rater-blinded parallel-group study comparing Quetiapine extended release monotherapy and augmentation with Lithium augmentation in patients with treatment resistant depression

Kód štúdie: D1443L00044, RUBY, 2008-000908-91 Žiadateľ: AstraZeneca AB, o.z., 811 08 Bratislava, Lazaretská 8

Centrá:

1. Liptovská NsP, Psychiatrické oddelenie, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, MUDr. Zuzana Janíková
2. MUDr. Naďa Kuriačková, s.r.o., Námestie Hrdinov 13, Psychiatrická ambulancia, 934 01 Levice, MUDr. Naďa Kuriačková
3. NsP Žilina, Psychiatrické oddelenie, 010 09 Žilina - Bytčica, MUDr. Dagmar Štrocholcová
4. FNsP Ružinov, Ružinovská 6, Psychiatrická klinika SZU, 826 06 Bratislava 29, MUDr. Lívia Vavrušová
5. NsP sv. Barbory, Špitálska 1, Psychiatrické oddelenie, 048 01 Rožňava, MUDr. Jana Grešková
6. FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, Psychiatrické oddelenie I., 080 01 Prešov, MUDr. Kvetoslav Moravčík
7. Psychiatrická nemocnica, n.o., Stráňany, Doliečovacie oddelenie, 071 01 Michalovce, MUDr. Monika Biačková
8. NZZ MUDr. Juraj Mrázik, Nám. Andreja Hlinku 28, Psychiatrická ambulancia, 953 01 Zlaté Moravce, MUDr. Juraj Mrázik
9. Hont Medik s.r.o., 29.augusta 611/6, Psychiatrická ambulancia, 963 01 Krupina, MUDr. Vladimír Hacek

2. A 52-week, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup, safety and tolerability study of nalmefene, as needed use, in patients with alcohol dependence

Kód štúdie: 12013A, 2007-002315-92. Žiadateľ: Quintiles GesmbH, 851 04 Bratislava, Panónska cesta 5.

Centrá:

1. FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13,Psychiatrická klinika LFUK a FNsP, 813 69 Bratislava, prof. MUDr.Vladimír Novotný, PhD.
2. Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica, MUDr. Martin Somora
3. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Kraskova 1, Psychiatrické oddelenie, 979 12 Rimavská Sobota, MUDr. Peter Korcsog
4. ADDICT s.r.o., Krčméryho 14, 949 01 Nitra, MUDr. Eduard Višňovský
5. HONT MEDIK s.r.o., 29. augusta 611/6, Psychiatrická ambulancia, 963 01, Krupina, MUDr. Vladimír Hacek