2. Zdenka Pupalová - vedúca sestra

  • Menovacím dekrétom č. 129/2019 - Z5 z 11. marca 2019 bola Zdenka Pupalová vymenovaná do funkcie vedúcej sestry Psychiatrickej ambulancie Hont Medik s.r.o.

Aktualizované: 11. marec 2019