Zásady duševnej hygieny

Zásady duševnej hygieny

"Desatoro" duševnej hygieny:

1. žiť v prítomnosti – ľudia príliš často žijú výčitkami z minula či obavami z budúcna. Nedokážu tým pádom vlastne žiť v prítomnosti. Minulosť skončila, budúcnosť ešte nezačala. Čo sa stalo v minulosti, stalo sa, nie je možné nič na tom zmeniť. A budúcnosť? Kto ju má istú? Načo sa obávať niečoho, čo ešte nie je a možno ani vôbec nebude? Patrí nám jedine prítomná chvíľa. „Pamätaj na smrť!“ nie je hrozba, ale dobrá priateľská rada! Preži každý moment, každý deň svojho života naplno, ao by mal byť tvojim posledným, lebo – možno aj je.

2. asertivita – obrániť si svoje územie, svoje práva, nedovoliť, aby nám náš životný priestor ktokoľvek zabral, nedovoliť, aby nás ktokoľvek iný vlastnil, uvedomenie si, že máme právo rozhodovať sa a nevysvetľovať, konať a aj sa mýliť, prijímať následky za svoje omyly.

3. kvalitné rodinné vzťahy – usporiadanie prípadných nezhôd či svárov v rodine je dôležitejšie, než si dokážeme pripustiť. Akceptujme našu rodinu, ako naše pevné miesto na tomto svete, ako našu jedinú a skutočnú oporu v ťažkých časoch. Usporiadané rodinné vzťahy neznamenajú vydanie sa do vlastníctva rodiny, aj tu mali by sme zostať asertívni. Je to ale rozhodne upokojujúci pocit vedieť, že hocičo na svete sa nám prihodí, rodina bude zakaždým pri nás a s nami.

4. posilnenie dieťaťa v nás – dospelý človek prežíva v živote rôzne roly – rolu rodiča, rolu živiteľa, rolu zodpovedného a vážneho jedinca. S dospievaním potláča sa v nás dieťa, ktoré sa vie tešiť, smiať, prežívať nadšenie, ako nikdy predtým a potom. Posilnenie dieťaťa v nás, schopnosť tešiť sa z maličkostí, dodáva energiu a silu odolať stresu života.

5. akceptovať smrť – na konci života prichádza smrť – tejto zákonitosti nik z nás neunikne. Nebáť sa smrti, lebo je zavŕšením života a zákonite nás neminie. Nestrácať čas strachom zo smrti, pretože báť sa smrti je asi tak zbytočné, ako báť sa západu Slnka.

6. plánovanie príjemných aktivít – aspoň raz do týždňa naplánovať si nejakú odmenu, niečo, na čo sa môžeme celý týždeň tešiť. Ak tlak stresu bude neúnosný, často pomôže už len pomyslenie na to, že „už len 3 dni – a ideme do divadla, kina...“.

7. fyzická aktivita – relaxačné športovanie - vytvára v mozgu hormóny šťastia, navyše pri sedavom zamestnaní je veľmi dôležitá. Ak sme si nie istí, obráťme sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, kde sú zriadené poradenské centrá zdravia.

8. striedanie záťaže a odpočinku, nedovoľme, aby nás záťaž úplne pohltila. Nájdime si čas na krátku pauzu na kávičku či krátke zdriemnutie si uprostred náročného dňa. 20 minútový spánok zrelaxuje viac, než hodinový.

9. vyvarujme sa nadbytku kávy, vyvarujme sa nikotínu, alkoholu ako aj akýchkoľvek iných, než lekárom predpísaných liekov či drog. Tiež pokiaľ je to možné, stravujme sa zdravo a racionálne. Absolvujme preventívne prehliadky, na ktoré máme zákonný nárok.

10. prijmime samých seba – nik nie je dokonalý, každý má svoje prednosti i svoje nedostatky. Rozvíjajme svoje prednosti a akceptujme nedostatky. Podajme si obrazne ruku a zmierme sa so sebou. Netúžme po dokonalosti, tej niet.

© Hacek Vladimír, MUDr., 2009