Príjmy zdravotných poisťovní oproti roku 2008 vzrástli o 4,62 %!

Príjmy zdravotných poisťovní oproti roku 2008 vzrástli o 4,62 %!

Porovnanie príjmov zdravotných poisťovní (všetkých spolu) a prírastok poistencov (všetky poisťovne spolu): 

Všetky zdravotné poisťovne SR

(porovnanie v číslach a %)

Výber poistného

 r.2009 oproti r.2008

Poistenci - porovnanie r.2009 oproti r.2008

+ 92,546 (mil. €)

+50,30 (tis)

+2,77%

+1,01%

(Na obrázku luxusné sídlo zdravotnej poisťovne Dôvera).