UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016

Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto webovom odkaze: UZ ZL

 

Nová právna skutočnosť:

- dňa 30.08.2016 doručené do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka č. 8812/S - Zbl.

Táto informácia zverejnená:
9. september 2016