Ústredný predpis 9/2011 o zriadení Kancelárie Hont Medik s.r.o. (zrušený)

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS

9/2011

z 30.mája 2011

o zriadení Kancelárie Hont Medik s.r.o.

Vypustený (zrušený) ústredným predpisom č. 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústredným predpisom (s účinnosťou od 27. júna 2011)     

 

anibline

Publikované: 30. máj 2011

anibline