Ústredný predpis 10/2011 o pracovných cestách a cestovných náhradách v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene a doplnení niektorých ústredných predpisov (presunutý do Spravodajcu Hont Medik s.r.o.)

ÚSTREDNÝ PREDPIS 

10/2011 

 z 15.júna 2011

o pracovných cestách a cestovných náhradách v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene niektorých ústredných predpisov

Presunutý do Spravodajcu Hont Medik s.r.o., nové číslo ústredného predpisu 5/2011 Sp. 

anibline

Publikované: 15. jún 2011

anibline