UP 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010 (zrušený od: 4. júl 2011)

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS
 4/2011

z 9.mája 2011

o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o.

a o zmene ústredného predpisu 1/2010


Zrušený rozhodnutím č. 7/2011 Sp. o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. (od: 4. júl 2011)

anibline

Publikované: 9. máj 2011

anibline