UP 3/2010 o rokovacom poriadku valného zhromaždenia (zrušený od: 4. júl 2011)

ÚSTREDNÝ PREDPIS
spoločnosti Hont Medik s.r.o.

3/2010

zo dňa 13.decembra 2010

o rokovacom poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o.


Zrušený rozhodnutím č. 7/2011 Sp. o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. (od: 4. júl 2011)

 Publikované: 13. december 2010