ÚP 17/2011, ktorým sa ustanovuje záväzná forma písomného vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti Hont Medik s.r.o. s predkladaním listín do zbierky listín a o zmene ÚP 1/2010 v znení ÚP 4/2011 (presunutý do Spravodajcu Hont Medik s.r.o.)

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS 

17/2011 

zo 17.júna 2011,

ktorým sa ustanovuje postup pri predkladaní niektorých listín a vyhlásení o ich schválení do zbierky listín menom obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010 v znení ústredného predpisu 4/2011 (úplné znenie 15/2011)

 Presunutý do Spravodajcu Hont Medik s.r.o., nové číslo predpisu: 2/2011 Sp.

anibline

Publikované: 17. jún 2011

anibline