ÚP 16/2011 o predkladaní materiálov na rokovania valných zhromaždení spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 3/2010 (zrušený od 4. júl 2011)

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS

16/2011

zo 16.júna 2011

o predkladaní materiálov na rokovania valných zhromaždení spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 3/2010


Zrušený rozhodnutím č. 7/2011 Sp. o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. (od: 4. júl 2011)

Publikované: 16. jún 2011

anibline