ÚP 14/2011 o vyhotovovaní a zverejňovaní (vyhlasovaní) úplných znení ústredných predpisov (zrušený)

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS

14/2011 

z 15.júna 2011 

o vyhotovovaní a zverejňovaní (vyhlasovaní) úplných znení ústredných predpisov

Vypustený (zrušený) ústredným predpisom č. 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústredným predpisom (s účinnosťou od 27. júna 2011)

anibline

Publikované: 15. jún 2011

anibline