UP 1/2011 o pravidlách robenia úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch konateľov, ktorí sú zároveň zamestnancami spoločnosti Hont Medik s.r.o. (zmenený s účinnosťou od 4. júla 2011)

anibline

Úplné znenie: ústredný predpis č. 12/2011 Sp.

anibline

 Publikované: 20. február 2011

Úplné znenie zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.: 11. júl 2011 

anibline

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.