UP 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom (zrušený)

ÚSTREDNÝ PREDPIS
1/2010

zo dňa 19.novembra 2010,

ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom   

Vypustený (zrušený) ústredným predpisom č. 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústredným predpisom (s účinnosťou od 27. júna 2011)   

 
Zverejnené dňa: 19.novembra 2010

Zmeny:

  • v ústrednom predpise 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010