Účtovná závierka za rok 2017

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 20.3.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Predmetnú ÚZ je možné nájsť v registri ÚZ na tomto webovom odkaze: Register UZ.

Súčasne jediný spoločník Hont Medik s.r.o. rozhodnutím z 20.3.2017 túto ÚZ schválil.

Krupina, 27. apríl 2018