Účtovná závierka Hont Medik s.r.o. za rok 2015

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 19.3.2016 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015. Predmetnú ÚZ je možné nájsť v registri ÚZ na tomto webovom odkaze: Register UZ.

Súčasne jediný spoločník Hont Medik s.r.o. prijal dňa 28.6.2016 písomné rozhodnutie, ktorým túto ÚZ schválil. Toto písomné rozhodnutie je uvedené v plnom znení nižšie.

Krupina, 30. jún 2016