ŠTATISTIKA ROKU 2008.

ŠTATISTIKA ROKU 2008.

 Celosvetové údaje o HIV / AIDS (za rok 2008).

Ľudí HIV pozitívnych Ľudí novo infikovaných Ľudí zomretých na AIDS

33,4

miliónov

2,7

miliónov

2,0

miliónov 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia, © Copyright World Health Organization WHO, 2009. All Rights Reserved.)