Pour féliciter 2012!

"Chceš-li postavit loď,

nedělej to tak, že svoláš chlapy,

aby sehnali dříví, a rozdělíš jim práci.

Místo toho je nauč společně toužit

po širém, nekonečném moři.".

Antoine de Saint-Exupéry