Stanovisko Ministerstva školstva SR k používaniu titulu "rodnej strany doktor" (RSDr.)

anibline

Na podnet o oprávnení používať titul získaný absolvovaním Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa RSDr. (ľudovo nazývaný aj "rozhodnutím strany doktor" alebo česky "rychlo, snadno doktorem") po roku 1990 sme obdržali odpoveď Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Kto to pochopíte, prosím, vysvetlite nám to, lebo odpoveď znie: "aj áno, aj nie".

anibline

Odpoveď MŠ SR o tituloch RSDr

anibline

Z odpovede Ministerstva školstva (20. august 2010, krátené):

...Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nám postúpilo Vaše podanie, v ktorom žiadate o stanovisko k platnosti titulu RSDr. (doktor sociálno politických vied).

Podľa § 110 ods. 4 zákona ... o vykokých školách akademické tituly, vedecko pedagogické tituly a ostatné tituly absolventov zostávajú nedotknuté...

Podľa § 110 ods. 5 zákona akademický titul "magister" ("Mgr.") sú oprávnení používať absolventi vysokých škôl, ktorí skončíli štúdium podľa doterajších predpisov a nebol im priznaný akademický titul. Ustanovenie sa nevzťahuje na absolventov Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda a Vysokej školy politickej ÚV KSČ.

S úctou

 

Mgr. Jozef Jurkovič (vlastnoručný podpis)

riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania

anibline

Poznámka k odpovedi MŠ SR:

Súdruh Jakeš by jasal blahom. 20 rokov po zvrhnutí komunistickej totality sa naďalej uznávajú vysokoškolské tituly získané za bľabotanie fráz o vížazstve komunizmu, o histórii Komunistickej strany Zväzu sovietstkych socialistických republík, o histórii Komunistickej strany Československa, o poučení z krízového vývoja po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na územie našej vlasti, o histórii medzinárodného robotníckeho hnutia.

Čo tak zmeniť štátnu hymnu našej vlasti na "Posledná borba vzplála, dajme sa na pochod, internacionála je ľudstva nový zrod.".

Analógia? Po buržoáznej revolúcii a zvrhnutí absolutistickej moci cisárov a kráľov akoby naďalej zostala funkcia kráľovmu šašovi.

A odporúčam zaviesť opätovne oslovenie súdruh a súdružka na všetkých úradoch, ktoré takéto zákony vydávajú a ktorých pracovníci buď nepochopili, alebo sa od komunistických čias na týchto úradoch nezmenili.

Odporúčam ďalej prvomájové manifestácie a lampiónové sprievody pri príležitosti Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.

Samozrejme - povinné!

Odporúčam zaviesť znova voľby s možnosťou (nie povinnosťou) tajného hlasovania a nech kandidátku schvaľuje znova nejaká strana s vedúcou úlohou v spoločnosti. Napríklad komunistická strana. Odporúčam, nech znova povstanú sochy J. V. Stalina a ostatných hrdlorezov, sochy V. I. Lenina (schudlého šľachtica mimochodom), nech sa rozvinú transparenty s bradatou hlavou Karla Marxa a podobných filozofických zablúdencov.

So súdružským pozdravom Vladimír Hacek

Publikované: 17. september 2010

anibline