Spoločná zdravotná kšeftuje aj po svojom zániku!

Spoločná zdravotná kšeftuje aj po svojom zániku!
  • Desať dní pred svojim zánikom (21.12.2009) odoslala Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) do Vestníka verejného obstarávania (VVO) informáciu o splnení zmluvy z 6.7.2009 so spoločnosťou Beset, spol. s r.o. Zaplatená suma 1 277 118,71 € (s DPH).
  • Hneď nasledujúci deň (22.12.2009) zadala SZP tej istej istej firme zákazku rokovacím konaním bez výzvy na súťaž, v ktorej si objednala „Technickú podporu a transformáciu a migráciu údajov Komplexného informačného systému SZP pre potreby zlúčenia SZP a VšZP“. Cena zákazky 2.836.160,00 € (s DPH).
  • O splnení tejto zmluvy odoslala (už neexistujúca SZP) oznámenie do vestníka dňa 8.1.2010. Teda 7 dní po svojom zákonom určenom zániku a po výmaze z Obchodného registra. 
  • Ako mohla neexistujúca SZP odoslať 8.1.2010 oznámenie do Vestníka verejného obstarávania o splnení zmluvy? 
  • Prečo deň po splnení zmluvy s firmou Beset, spol. s r.o. a a 5 dní po publikovaní zákona o zániku SZP v Zbierke zákonov zadala SZP tej istej firme v tomto predvianočnom čase ďalšiu zákazku?
  • Na jej splnenie mala uvedená firma 17 dní (vrátane Vianočných sviatkov a Nového roka), pričom za tento čas SZP uvedenej spoločnosti zaplatila 2.839.160,49 € (s DPH).
  • Aký tovar či aké práce táto firma dodala a kto ich vlastne dňa 8.1.2010 prevzal za neexistujúcu SZP, keď za jeden jediný deň práce – pokiaľ by pracovala vrátane Vianočných sviatkov a štátneho sviatku Vzniku Slovenskej republiky dňa 1.1.2010 – dostala táto firma zaplatené 167.009 € (s DPH)? 
  • Javí sa uvedené konanie SZP a jej predstaviteľov v uvedenom období a kontexte ako hospodárne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami?

Obstarávaním v čase, kedy bolo zrejmé, že SZP zanikne (6.7.2009 - 1.1.2010) utratila SZP sumu 5.882.912 € (177.228.607 Sk).