Samovraždy na Slovensku (r.1996-2008)

Samovraždy na Slovensku (r.1996-2008)
  • V SR bolo v roku 2008 hlásených 631 prípadov samovrážd, v tom bolo 531 samovrážd mužov a 100 samovrážd žien. V prepočte na 100 000 obyvateľov to predstavuje 20,2 mužov a 3,6 žien.
  • Z hľadiska veku bol najvyšší výskyt samovrážd mužov vo vekovej skupine 50 až 59 rokov – 134 prípadov (25,2 %) a 40 až 49 rokov – 119 samovrážd (22,4 %). U žien bolo zaznamenaných najviac samovrážd tiež vo veku 50 – 59 rokov (22 prípadov, 22,0 %) a 40- až 49-ročných žien (21 prípadov). 
  • Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo u mužov aj žien úmyselné sebapoškodenie obesením, zaškrtením a udusením (373 mužov, 50 žien).
  • Vo väčšine prípadov motív činu samovrážd nie je známy a zo zistených motívov uvádzame súvislosť s telesným ochorením a telesnou chybou 3,5 % (22 prípadov) a iné vnútorné a osobné konflikty a problémy 5,9 % (37 prípadov).
  • Najčastejším miestom vykonania samovraždy bol domov (300 mužov a 56 žien) a kolektívne ústavné zariadenia (30 mužov a 10 žien).
  • Z hľadiska motívu činu pri samovražedných pokusoch prevládali u mužov aj u žien konflikty a rodinné problémy 40,1 % a iné vnútorné osobné konflikty a problémy 23,0 %.
  • Pri samovražedných pokusoch bolo v 72,4 % prípadov miestom vykonania činu domov, 16,9 % pokusov bolo vykonaných v kolektívnych ústavných zariadeniach.

Otvorí sa v novom okne

 

 

SAMOVRAŽDY 1996 - 2008

 

Rok

 

Spolu

 

Muži

 

Ženy

 

1996

 

462

 

370

 

92

 

1997

 

461

 

356

 

105

 

1998

 

449

 

371

 

78

 

1999

 

465

 

397

 

68

 

2000

 

459

 

383

 

76

 

2001

 

466

 

376

 

90

 

2002

 

514

 

443

 

71

 

2003

 

539

 

447

 

92

 

2004

 

487

 

409

 

78

 

2005

 

576

 

487

 

89

 

2006

 

466

 

407

 

59

 

2007

 

490

 

427

 

63

 

2008

 

631

 

531

 

100

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, © 2008. Všetky práva vyhradené!