Povolenia a licencie

  • Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 3438/2006/ODDZ z 18.7.2006.
  • Vyznačenie zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 3438/2006/ODDZ z 18.7.2006.
  • Licencia na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore psychiatria č.L1C/BB/0754/06 vydaná právoplatným rozhodnutím Slovenskej lekárskej komory z 11.4.2006.

Odkaz na výpis z Obchodného registra

anibline

Zverejnené: 27. júl 2011

anibline