PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

A raz za dávnych čias bolo rozhodnuté, že aj ľudia by mali mať právo, nielen králi a cisári. Bola to skvelá myšlienka, nie každý s ňou však súhlasil. Niekoľko tisíc rokov vojen, bojov, prelievania krvi a iných krutostí trvalo, kým sa všetci nakoniec dohodli, že ľudské práva by mali platiť pre všetkých. A všetci žili šťastne až do smrti ... Až na jeden malý problém.

Ak majú ľudia slobodu prejavu a myslenia, prečo je potláčaná?

Ak ľudia majú právo na jedlo a prístrešie, prečo 16.000 ľudí umrie hladom každý deň? Jedna ľudská bytosť každých päť sekúnd?

Ak ľudia majú slobodu prejavu, prečo sú tisíce vo väzniciach pre slobodné vyjadrovanie ich názorov? Ak ľudia majú právo na vzdelanie, prečo viac ako miliarda ľudí je negramotná?

Ak otroctvo je naozaj zrušené, prečo 27 miliónov obyvateľov ešte v súčasnosti je zotročených? Prečo 158 miliónov detí je dnes zotročených k detskej práci? Prečo nespravodlivosť prevláda, a nevinní ľudia sú držaní vo väzniciach a mučení, prečo sa stále vedú vojny?

Dňa 10.12.1948 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo a vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. A všetci naozaj žili šťastne až do smrti? A skutočne každý štát na svete, pokiaľ ide o Chartu ľudských práv, plní ochranu týchto práv, hoci je členom OSN?

Presne 30 článkov obsahuje Všeobecná deklarácia ľudských práv a každý článok prísne nariaďuje jej dodržiavanie.

Podstatou veci však je, že porušenie ktoréhokoľvek z článkov o ľudských právach nie je vo svete sankcionované.

Napríklad Článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv stanovuje, že nikto nesmie byť mučený alebo podrobovaný krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

A čo mučenie väzňov v Abu Ghraib a na Guantaname alebo čo simulované topenie?  Skutočnosť je taká, že podpísaná Všeobecná deklarácia nemá platnosť zákona. Ustanovenie deklarácie ratifikovanými štátmi na úroveň zákona zostalo dobrovoľné.  Preto - ako mnoho ďalších dokumentov, dohovorov a zmlúv Všeobecná deklarácia ľudských práv má nezriedka v praxi len cenu toho papiera, na ktorom je vytlačená.  (30.MÁJ 2010, modifikované 04.JÚN 2010)