Poisťovne neplnia nariadenie vlády (pokračovanie).

APOLLO:

Mesačné výdavky na psychiatra (ambulancie) za kraje a na občana

Kraj

1 LM  v Sk

% podiel

Počet občanov

% občanov

 

Bratislavský

  7.062

12,79

616 578

11,39

 

Trnavský

  9.290

16,82

559 934

10,35

 

Trenčiansky

  9.775

17,70

559 859

11,08

 

Nitriansky

11.185

20,25

706 375

13,05

 

Žilinský

  5.824

10,55

696 347

12,87

 

Banskobystrický

  4.541

  8,22

653 697

12,08

 

Prešovský

  2.740

  4,96

803 955

14,85

 

Košický

  4.805

  8,70

775 509

14,33

 

Slovensko celkom

55.222

100,00

5 412 254

100,0

 

 

 

5. UNION zdravotná poisťovňa, a.s.:  Tvári sa, že žiadosť o poskytnutie informácie vôbec nedostala.

 

IV. „Rovnosť“ za Dzurindu.

 

 

    Nariadenie vlády z dielne reformátora Zajaca ukazuje „rovnosť“ reformy vo vzťahu k občanom. Porovnanie vládne nariadeného minimálneho počtu lekárskych miest v odbore psychiatria; psychiatrické ambulancie s počtom obyvateľov daných krajov prináša nasledovný graf: