POĎAKOVANIE

V Krupine dňa 10. júna 2012

 

Ctená pani ministerka zdravotníctva,

vážená pani JUDr. Zuzana Zvolenská,

dovoľte mi, aby som Vám menom svojim i menom pacientov úprimne a srdečne poďakoval za výrazné zmeny v prospech pacienta - markantné zníženie doplatkov na viaceré lieky z kategórie liekov určených na liečenie psychických porúch a ochorení, ako aj za umožnenie, že množstvo týchto liekov sa stalo liekmi bez doplatku.

Váš počin je mimoriadne významný, nakoľko umožní kvalitnú liečbu aj pacientov z nižších sociálnych skupín - ku ktorým patrí viacero pacientov práve s duševnými a psychickými poruchami.

Doteraz v histórii ani jeden minister zdravotníctva - s výnimkou pána ministra Rašiho - neurobil tak významné a pacientom prospešné zmeny.

V praktickom živote tak dokazujete (a nielen mne, ale aj množstvu pacientov) Vaše sociálne cítenie a napĺňanie programového vyhlásenia Vlády SR, ktoré som si pozorne prečítal.

I keď náprava katastrofálnych chýb spôsobených ex ministrom Uhliarikom vyžiada si obrovské úsilie, je znateľné a preukázateľné, že ste vykročili tým správnym SMEROM!

Patrí Vám moja úcta a vďaka a súčasne sa tak naplnilo moje presvedčenie, že ministrom zdravotníctva by mal byť (obdobne ako v rezorte obrany) ne lekár, ktorému nebude chýbať pohľad pacienta - občana. 

Záverom Vám prajem všetko len to najlepšie, hlavne veľa síl v presadzovaní ďalších úspešných opatrení a zámerov tým správnym SMEROM.

S úctou

MUDr. Vladimír Hacek

Hont Medik s.r.o.

Psychiatrická ambulancia

Ul. 29. augusta 611/6

963 01 KRUPINA

 

Na vedomie:

- Kancelária predsedu vlády Slovenskej republiky,

- Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,

- predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

 

Zverejní sa:

na hlavnom webovom sídle Hont Medik s.r.o.

Zverejnené: 10. jún 2012