Platnosť pracovného poriadku aj bez súhlasu zamestnancov, ak ich niet.

Ak zamestnanci neuplatnili svoju koaličnú slobodu a nezvolili žiadneho svojho zástupcu zamestnancov, nezriadili odborovú organizáciu, nezvolili zamestnaneckú radu ani žiadneho zamestnaneckého dôverníka, je zamestnávateľ oprávnený postupovať autonómne a vydať pracovný poriadok aj bez súhlasu zástupcov zamestnancov, ktorých niet

(Zdroj: Odpoveď Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 25. augusta 2011; krátené)

Odpoveď ministerstva (neskrátená)

Táto fotogaléria je prázdna.

Zverejnené: 16. október 2011