Oznámenia verejného funkcionára MUDr. Jána Gajdoša

Oznámenia verejného funkcionára MUDr. Jána Gajdoša
anibline

Oznámenie verejného funkcionára za rok 2007: MUDr. JÁN GAJDOŠ

 • Vykonávané funkcie: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Príjmy za rok 2007:
 • 623.837 Sk (z výkonu verejnej funkcie),
 • 1.486.677 Sk (príjmy iné).
 • Spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004.
 • Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004): ZP APOLLO A.S., DÔVERA HOLDING A.S.
 • Nevykonáva podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004).
 • Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok (bez zmeny oproti roku 2006): rodinný dom, byt - trojizbový (2x), garáž, starý rodinný dom, osobný automobil (2x), zariadenie bytu, vklad v banke.

anibline Oznámenie verejného funkcionára za rok 2006: MUDr. JÁN GAJDOŠ

 • Vykonávané funkcie: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Príjmy za rok 2006:
 • 1.968.622 Sk (z výkonu verejnej funkcie),
 • 0 Sk (príjmy iné).
 • Spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004.
 • Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004): ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU.
 • Nehnuteľný a hnuteľný majetok (bez zmeny oproti roku 2005): rodinný dom, byt - trojizbový (2x), garáž, starý rodinný dom, osobný automobil (2x), zariadenie bytu, vklad v banke.

anibline Oznámenie verejného funkcionára za rok 2005: MUDr. JÁN GAJDOŠ

 • Vykonávané funkcie: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Príjmy za rok 2005:
 • 1.463.166 Sk (z výkonu verejnej funkcie),
 • 0 Sk (príjmy iné).
 • Spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004.
 • Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004): ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU.
 • Nehnuteľný a hnuteľný majetok (zmena oproti roku 2004, pribudol 1 trojizbový byt): rodinný dom, byt - trojizbový (2x), garáž, starý rodinný dom, osobný automobil (2x), zariadenie bytu, vklad v banke.

anibline Oznámenie verejného funkcionára za rok 2004: MUDr. JÁN GAJDOŠ

 • Vykonávané funkcie: štátny tajomník
 • Príjmy za rok 2004: 681.000 Sk.
 • Spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004.
 • Vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004): NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HUMENNÉ, dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce.
 • Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004): POSLANEC (ZASTUPITEĽSTVO-PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ), POSLANEC (ZASTUPITEĽSTVO MESTA HUMENNÉ), ČLEN SPRÁVNEJ RADY (NSP KRÁĽOVSKÝ CHLMEC-N.O.), ČLEN SPRÁVNEJ RADY (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA-N.O.), ČLEN SPRÁVNEJ RADY (SANATÓRIUM-TATRANSKÁ KOTLINA-N.O.).
 • Nehnuteľný a hnuteľný majetok: rodinný dom, byt trojizbový, garáž, starý rodinný dom, osobný automobil zn. Ford Mondeo, osobný automobil zn. Ford Fiesta, zariadenie bytu, vklady v banke.
anibline

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky, © 2004 - 2010 NR SR. Všetky práva vyhradené.

Publikované: 30.augusta 2010