Otestuj sa!

Otestuj sa!

Kontakt: NRC pre prevenciu HIV/AIDS
Limbová 12, 833 01 Bratislava - Kramáre

Testy HIV každý pondelok a streda od 9:30 do 11:00 hod.
Linka dôvery (tel.) 02/59 37 01 44 (pondelok až piatok od 08:00 do 16:00 hod.)

Prečo je dobré dať sa otestovať?

Je dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom. Testovanie umožňuje zistiť protilátky proti HIV v krvi človeka. Tie sa dajú zistiť asi 3 mesiace po dobe nakazenia. Čím skôr človek zistí, že je HIV pozitívny, tým skôr môže vyhľadať odborníka a začať liečbu, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta..

Kde sa môžeš dať otestovať?

Otestovať sa môžeš prísť do NRC pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách, do Ústavov verejného zdravotníctva a do Oddelení klinickej mikrobiológie nemocníc. V prípade potreby môžeš zatelefonovať na Linku dôvery 02/59369174, kde dostaneš ďalšie informácie.

Kedy má zmysel ísť na testy?

Ak sa ocitneš v rizikovej situácii /nechránený sex, použiite nesterilnej ihly alebo striekačky) je potrebné, aby si sa dal otestovať 3 mesiace po tejto udalosti. Pred vstupom do nového sexuálneho vzťahu je tiež potrebné ísť na testy.

Ako prebieha testovanie?

Na odber krvi je vhodné prísť ráno na lačno. V ambulancii ti odoberú asi 5 ml krvi a v rámci vyšetrenia budeš poučený/-á, ako sa máš v budúcnosti chrániť pred infekciou HIV. Výsledok dostaneš väčšinou za 1 týždeň. Vyšetrenie z preventívnych dôvodov je prístupné každému bezplatne a v prípade potreby aj anonymne.

Externý odkaz na webovú stránku:

HIV / AIDS SK