Odvaha (sčasti aj geneticky zakódovaná). Obdivuhodne odvážne a mrazivo pravdivé slová prim. Ludvíka Nábělka, MD, PhD.

anibline

ODVAHA POVEDAŤ PRAVDU!


(Banská Bystrica, 24. jún 2011)
Psychiatrickému oddeleniu FNsP F.D.Roosevelta oznámil primár MUDr. Ludvík Nábělek, PhD., že so svojou dlhoročnou funkciou v situácii nových, pre psychiatriu drastických zmien, končí. Odmieta reči ministerstva zdravotníctva o zlepšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou by mala byť aj takzvaná optimalizácia ním riadeného psychiatrického oddelenia v zmysle nezmyselných škrtov. Realizáciou daných zmien by už nešlo o skutočnú psychiatriu, za ktorú sa dlhé roky zasadzuje, ale niečo, čo síce nepomenúva, ale začo nechce prevziať zodpovednosť. Vyhlásenie primára Nábělka (v plnom znení):

  • "V situácii, keď o osudoch Slovenska rozhoduje garnitúra ochotná zapredať dôstojnosť, zdravie a životy svojich spoluobčanov za svoje ničomné zisky, nevidím priestor pre zmysluplné pokračovanie vo výkone zdravotníckeho povolania. Rozhodol som sa svoju profesionálnu kariéru ukončiť.
  • Môj otec mi raz povedal: "Lučo môj, s kurvami sa nebav a s hlupákmi sa ne hádaj! ". Držím sa tohto ponaučenia.
  • Ja som ich nevolil. Ja som o ničom nerozhodoval. Nie som ochotný niesť zodpovednosť za dôsledky, ktoré likvidácia banskobystrickej psychiatrie nutne prinesie.
  • Na druhej strane, je možno potrebné, aby každý občan Slovenska na vlastnej koži prežil a navždy si zapamätal, že vláda pravice prináša pre obyčajného človeka nielen zbedačovanie, chudobu a hlad, ale aj chorobu, utrpenie a smrť. Takmer každá slovenská rodina mala svojho gardistu aj svojho komunistu. Má zrejme, horribile dictu, **) aj svojho voliča súčasnej vládnej koalície. Treba sa im poďakovať. Siahli nám na život."

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD.
primár Psychiatrického oddelenia
FNsP FDR Banská Bystrica

anibline

**) Horribile dictu = hrozné vysloviť!

anibline

Publikované: 29. jún 2011

anibline

Na fotografii: Ludvík Nábělek, MUDr., PhD. (zdroj: zivot.sk)

Lučo môj, s kurvami sa nebav a s hlupákmi sa nehádaj!