Odpoveď Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Odpoveď Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.