Odpoveď Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Odpoveď Najvyššieho kontrolného úradu SR.