Odborný zástupca:

Odborný zástupca:

Odborný zástupca:

MUDr. Vladimír Hacek

(špecializácia v odbore psychiatria I. stupeň od 11.11.1998)