Návrh zo dňa 29.10.2010 na vydanie písomného rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa ZL spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Návrh zo dňa 29.10.2010 na vydanie písomného rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa ZL spoločnosti Hont Medik s.r.o.