Návrh smernice, ktorou sa vydáva cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

Na stránke sa pracuje.