Lesk poisťovní, bieda zdravotníctva.

Lesk poisťovní, bieda zdravotníctva.

anibline

Právo na lekárske ošetrenie, nie na poistenie sa v poisťovni!

        "Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zaistiť jeho zdravie a blahobyt a zdravie jeho rodiny, počítajúc v to menovite výživu, ošatenie, bývanie a lekárske ošetrovanie, ako aj potrebné sociálne opatrenia: má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v nemoci, pri neschopnosti k práci, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastanú za okolností nezávislých ne jeho vôli." – hovorí Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením OSN  (kliknutím na názov deklarácie sa otvorí nové okno s oficiálnym slovenským prekladom na stránke OSN). Nič sa tam neuvádza o práve na zdravotné poistenie. Takéto právo - zjavne nadbytočné - deklarácia nespomína ani len náznakom.

        Realita na Slovensku je žiaľ iná. Práva zdravotných poisťovní sa nadraďujú nad základné ľudské právo. Poisťovne sú pritom obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti) dovolávajúce sa ich práva na slobodné podnikanie, na ochranu investícií, stále len poisťovne majú práva, občan a poistenec je dôležitý, iba ak platí poistné! Súkromné poisťovne sa vyhrážajú žalobami voči Slovenskej republike, arbitrážami a požadujú nehorázne sumy za "zmarené investície". Položme im (týmto žalobcom) jednoduchú otázku: ak opomenieme luxusné budovy, v ktorých sídlia, čo investovali do zdravotníctva? Nepočítajme spravovanie poistného - toto sú verejné peniaze, peniaze poistencov, ktoré poisťovňa iba spravuje, nie sú jej majetkom. Jedinú investíciu pre zdravie občanov z vlastných prostriedkov nech uvedú! Som presvedčený, že takej niet. Poisťovne sídlia v honosných budovách pripomínajúcich bankové domy. Nechýba klimatizácia, bežná je súkromná bezpečnostná služba, prepychové vybavenie kancelárií. Pritom choroba - teda "poistná udalosť" - sa nezriedka rieši v biednych až zúfalých podmienkach, kde aby pomaly občan si do nemocnice ešte aj vlastnú posteľ a vlastného doktora priniesol! O klimatizácii na izbách intenzívnej starostlivosti pacientov sa ani len nechyruje, tobôž na operačných sálach.

V roku 2008 minuli poisťovne (všetky spoločne) neuveriteľných vyše 6,7 miliárd Sk na vlastnú prevádzku (nie na liečenie poistencov)! To je 83,75% celého dlhu zdravotníctva! Bežné sú čakacie listiny na operácie, lebo vraj poisťovne nemajú dostatok peňazí! Napr.na výmenu chorého bedrového kĺbu sa bežne čaká 365 dní! Dokedy budú občania mlčať?! Keby sa toto udialo v prípade havarijne poisteného auta, že by im poškodený blatník poisťovňa hodlala opraviť až za rok, to by bolo kriku, volaní do Paľby, sťažností, súdnych oznámení. A pritom ide iba o plech, život a zdravie sa nedá "vyklepať"!

anibline

Ja som poisťovňa, kto je viac?

anibline

Miliarda hore - dole pri nákupe počítačov.

Obracať však každý cent, ak ide o zdravie pacienta!

        Do roku 2008 investovala Všeobecná zdravotná poisťovňa vyše 2,2 miliardy Sk na rôzne komponenty "informačného systému". Chvalabohu - konečne teda už každý dôchodca sa môže pozrieť na svoj internetový účet! Ak prežije šetrenie na jeho liečení! Všeobecná zdravotná najnovšie hodlá odmeňovať lacných lekárov, najlepší budú tí, ktorí nenapíšu žiaden liek nikomu. Toto hazardovanie s budúcnosťou sa nemôže z dlhodobého hľadiska nikdy a nikomu vyplatiť. Inak nás čaká kríza možno horšia, než súčasná, keď nebude dostatok daňových poplatníkov (teda zdravých ľudí). Vláda SR schválila 15.7.2009 zámer zlúčenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Deväť dní pred rozhodnutím vlády a štyri dni po zadaní návrhu na zánik SZP, a.s. (zlúčením do VšZP, a.s.) uzatvorila zanikajúca Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. zmluvu na vylepšenie svojho informačného systému a dva týždne po rozhodnutí vlády si zanikajúca poisťovňa objednala skvalitnenie komplexného informačného systému generálneho riaditeľstva. Obe tieto objednávky dokopy predstavujú sumu 2.670.382,08 € (s DPH), v prepočte ohromných 80.447.930,50 Sk. Prvá oznámenie je zverejnené na tejto linke (kliknutím na text) Úrad verejného obstarávania (Vestník 136/2009) a druhé vyhlásenie obstarávania rokovacím konaním bez zverejnenia na linke ÚVO SR 663-2009. Netreba hádam komentár.  (Uverejnené: 18.08.2009, aktualizované 07.09.2010)

anibline

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO!

Blaho národa nech je najvyšším zákonom!

Novodobá obeť poisťovní

anibline

Bruce Springsteen - "STREETS OF PHILADELPHIA" (Album "Philadelphia soundtrack" © 2003)

Každý poistenec dá v r.2010 na chod VšZP 16,32 €Spolu to činí 46,8 mil € / 1,4 mld Sk

anibline