Kancelária Predsedu NR SR: postupujú vec Výboru pre zdravotníctvo.

Kancelária Predsedu NR SR: postupujú vec Výboru pre zdravotníctvo.

 

Predbežná reakcia Kancelárie Predsedu NR SR: Informácie o hospodárení Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. nesvedčia o efektívnom nakladaní s verejnými zdrojmi!

(list zo dňa 31. augusta 2010)

Odpoveď Kancelárie Predsedu NR SR