Základné informácie.

Základné informácie.
  • Medzinárodné asociácie záchranných služieb odporúčajú, aby každý človek mal pri sebe údaje pre prípad núdze - tzv. "ICE" (akronym anglických slov "In Case of Emergency", čo znamená "v prípade núdze").

  • Mnoho ľudí so sebou nosí mobilný telefón, preto je vhodným miestom na uloženie údajov ICE. Niektoré typy telefónov majú pre ICE osobitnú ikonu (napr. iPhone), kam možno všetky potrebné informácie uložiť. Pokiaľ nevlastníte telefón s takouto funkciou, postačí, ak v telefónnom zozname vo svojom mobile označíte aspoň dva kontakty symbolom ICE a tieto kontakty presuniete celkom na začiatok telefónneho zoznamu.

  • Malo by ísť o osoby, ktoré v prípade núdze môže kontaktovať záchranná zdravotná služba - teda osoby Vám blízke, ktoré poznajú Váš zdravotný stav a dokážu podať záchranárom okamžite potrebné informácie.

  • Dve osoby preto, ak by jedna z nich nebola v dosahu.

  • Občas sa môže stať, že mobilný telefón sa rozbije prípadne ho ešte pred príchodom záchranárov niekto odcudzí. V takej situácii je vhodné mať svoju vlastnú kartičku "ICE" a opätovne pre prípad krádeže nenosiť ju s peniazmi, ale oddelene a na viditeľnom mieste. Pokiaľ prípadne miesto, kde kartičku nosíte, označíte viditeľným znakom pre ICE (napr. nášivka na vrecku vetrovky a pod.), v prípade, ak pôjde o Váš život, významne tým uľahčíte prácu záchranárom.

  • Obzvlášť vhodná je kartička ICE pre ľudí trpiacich rôznymi ochoreniami či alergiami, hlavne takými, ktoré môžu znamenať stratu orientácie alebo aj vedomia.

  • Taktiež vodiči motorových vozidiel sú skupinou, ktorá býva zachraňovaná a kedy je vhodné údaje pre prípad núdze mať vždy so sebou - zvlášť motorkári, kde je riziko zranenia ešte vyššie. Obdobne športovci - vyznávači adrenalínových disciplín, horolezci, skialpinisti atď.

  • Kartičku si môžete vytvoriť sami pomocou či už textového editora alebo s využitím programu, na ktorý odkazujeme nižšie. V ktoromkoľvek obchode, kde ponúkajú xeroxovanie dokumentov, Vám za drobný poplatok kartičku zatavia do laminovacej fólie a zvýšia tak jej odolnosť pred poškodením.