Frekvencia výskytu v populácii

Odhady prevalencie (častosti výskytu na 100 obyvateľov) schizofrénie sa v literatúre uvádzajú v rozpätí od 0,2 do 2%. Celoživotná prevalencia činí 1% (na celom svete rovnako, okrem Islandu, kde je prevalencia odhadovaná na 2%).

Incidencia (výskyt schizofrénie za rok) je 1 prípad na 10 tisíc ľudí (celosvetovo).

Vyššia prevalencia je v nižších socioekonomických skupinách, čo môže byť spôsobené aj sociálnym a ekonomickým úpadkom jedincov trpiacich na toto ochorenie.

Zároveň sa vyššia incidencia uvádza (z neznámych príčin) v zimnom a včasnom jarnom období roka.

Zdroj:

Smolík P., Duševní a behaviorální poruchy, MAXDORF s.r.o., Praha, rok 2002, strana 165.

Na stránke sa stále pracuje. Informácie nie sú úplné.

Zverejnené: 11. jún 2012