Bezplatné vytvorenie ICE.

Bezplatné vytvorenie ICE.

Kartičku si môžete zdarma vytvoriť na stránke Med IDs

Na nasledujúcom odkaze je zdarma k stiahnutiu program na vytvorenie ICE kartičky: ICE4SAFETY

Ďalej Vám ponúkame možnosť stiahnutia si editovateľného formulára ICE (vo formáte MS Office doc): ICE.doc (43 kB)

Dávajte si na seba pozor!