9.MÁJ: MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATIEK

9.MÁJ: MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATIEK

Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. Väčšina krajín vrátane USA, Austrálie, Kanada a Indie oslavuje deň matiek v druhú nedeľu v máji. Deň matiek vznikol vďaka úsiliu pani Julia Ward Howe a pani Anna Jarvis. Rozhodnutie, ktorým sa zaviedla oslava Dňa matiek podpísal americký prezident Woodrow Wilson 8. mája 1914. Od tej doby ľudia na celom svete slávia deň matiek s radosťou a oddanosťou.  Deň matiek sa oslavuje s nadšením vo viac ako 46 krajinách po celom svete. Hoci oslavy Dňa matiek sa konajú po celom svete v rôznom čase, rovnaké sú pocity, s ktorými ľudia oslavujú tento sviatok. Po celom svete ľudia s láskou a vďakou oslavujú Deň matiek a na znak úcty ich obdarúvajú pozdravmi, kvetinami a zahŕňajú pozornosťou a láskou. V niektorých krajinách sa konajú v kostoloch na počesť matiek mimoriadne bohoslužby. Vzhľadom k tomu, že Deň matiek je uznaný v mnohých krajinách za deň voľna, rodiny využívajú túto príležitosť vychádzkami a rodinnými piknikmi a bavením sa. V niekoľkých školách sú oslavy Dňa matiek organizované predstaveniami detí, piesňami a vystúpeniami na počesť matiek. Okrem eufórie z osláv ľudia by nemali zabudnúť, že Deň matiek má za cieľ, aby matky mali príjemný pocit zadosťučinenia a spokojnosti.